Fully Integrated Decision-Support System for Detection and Segmentation of Breast Lesions in Digital Mammogram

Hrubý, R., Kvak, D., Chromcová, A., & Biroš, M. Fully Integrated Decision-Support System for Detection and Segmentation of Breast Lesions in Digital Mammogram. Medsoft 2022. ISSN 1803-8115.

Abstrakt:

Rakovina prsu představuje jedno z nejčastějších nádorových onemocnění u žen. Diagnostika ložisek na mamografických snímcích je považována za obtížný úkol kvůli proměnlivým velikostem a tvarům lézí, problematickému ohraničení ložisek a některým extrémně malým lézím, které jsou složitě odhalitelné. S rostoucí dostupností digitalizovaných klinických archivů a vývojem komplexních metod hlubokého učení sledujeme trend postupné integrace robustních systémů počítačem podporované detekce, které pomáhají s automatickou segmentací lézí na mamografických snímcích pomáhá při diagnostice rakoviny prsu. Tato studie představuje asistenční systém na bázi hlubokého učení (DLAD), přímo implementovaný v PACS pro zefektivnění práce radiologa. Navrhovaný DLAD je validován na INbreast datasetu o vzorku n=138 (71 snímků BI-RADS 4/5/6, 67 snímků BI-RADS 1). Předběžné výsledky ukazují senzitivitu 0.9296 [95% CI0.8701-0.9891], specificitu 0.7273 [0.6207-0.8339] a IoU 0.5661, což značí nízkou míru falešné negativity při zachování přiměřené míry falešné pozitivity.

Celá článek

Doporučené články

ocenění