Rentgen hrudníku

Náklady na léčbu rakoviny v prvním roce

Zdroj

Díky umělé inteligenci je lékař schopen ve větší míře detekovat rané stadium rakoviny z rentgenu hrudníku.

Úspěšnost vyhodnocení daných modalit

Zdroj

Lékař s AI asistentem vykazuje až o 25 % vyšší úspěšnost při určení nálezu než lékař, který AI nevyužívá.

Spojení, ze kterého těží všichni

Nástroje s implementovanou umělou inteligencí mohou dodávat nutné sebevědomí a data pro správné vyhodnocení snímků s až 99,5% přesností vyhodnocení správného nálezu (Zdroj).

Studie ukazují, že až 35 % radiologů se při konzultaci neshodne na diagnóze. U těch nejsložitějších případů si pak lékaři nejsou jisti svým vyhodnocením po pár dnech až ve 25 % případů.

S AI vytrénovanou na desítkách tisíc snímků z celého světa dostane každý lékař do rukou nástroj, který mu dokáže poradit za jakékoli situace. Díky svému tréninku dokáže AI předat informaci o možných nálezech z daných modalit za jakýchkoli okolností, v jakékoli době. Tím se zlepší kvalita poskytované zdravotní péče, ale hlavně se dokáže předejít rozšíření možných onemocnění.

Urychluje pracovní proces

Lékaři jsou díky umělé inteligenci schopní číst snímky až o 33 % rychleji.

Lepší schopnosti správné diagnózy

AI může dopomoci lékařům správně určit jak pozitivní a negativní nálezy, tak falešně pozitivní a negativní nálezy. To dopomáhá správné diagnostice a šetří nejenom čas pacientů a lékařů, ale i finance zdravotnímu systému.

Možnost jednoduché implementace

AI nemusí vyžadovat nákup žádného další zařízení a je technicky možné ji zabudovat do již existujících systémů používaných v nemocnicích (např. PACS).

Spolupráce

Jsme otevřeni spolupráci s lékaři, nemocnicemi i zdravotním systémem. Naším cílem je přinést do zdravotnictví tolik potřebnou práci s daty. Zajímá vás zavedení umělé inteligence do zdravotnictví? Kontaktujte nás.

Chci vědět více