Mamografie

Šance na přežití více než 5 let po diagnostice rakoviny prsu

Zdroj 

AI asistenti mohou dodat lékaři potřebná data pro správnou detekci rakoviny prsu v prvním stádiu a dramaticky zvýšit šance na přežití pacientky.

Náklady pro léčbu rakoviny prsů v prvním roce

Zdroj

Lékaři využívající umělou inteligenci jsou schopni častěji rozeznat rakovinu prsu již v počátečních stádiích, než lékaři kteří AI nevyužívají. Umělá inteligence pomáhá chránit životy a šetří peníze zdravotnímu systému.

Lékaři využívající umělou inteligenci jsou schopni rozeznávat rakovinu prsu již v počátečních stádiích, a šetřit tak peníze zdravotnímu systému.

Mamografickou hustotu prsní tkáně je obtížné jednotně vyhodnotit a kvantifikovat. Zejména u prsou denzity typu BIRADS C a D je navíc limitována možnost v tomto prostředí okem rozeznat nádorovou tkáň od husté tkáně prsní žlázy. Aplikace umělé inteligence automaticky analyzuje snímek a generuje kvantitativní hodnocení denzity prsu. Tímto způsobem AI poskytuje radiologům lepší diagnostickou přesnost zejména u prsů s vyšším podílem žlázy, a snižuje variabilitu jejich názorů. Napomáhá tak včasné diagnostice rakoviny prsu.

Pokud se nádorové onemocnění dokáže podchytit včas, pacientky mají až 99% šanci na přežití (Zdroj).

Díky umělé inteligenci vytrénované na několika desítkách tisíc případů onemocnění prsu se mohou různé zdravotní problémy začít řešit včas. To může vést k záchraně prsní tkáně.

Urychluje pracovní proces

Umělá inteligence může v budoucnu nahradit druhé čtení lékařem. V současnosti však může celý proces zrychlit a dodat lékaři nástroj, který mu pomůže v hodnocení velkého množství snímků.
Pacientky tak mohou být léčeny rychleji a účinněji.

Pomáhá určit správnou diagnózu

AI může dopomoci lékařům správně určit jak pozitivní a negativní nálezy, tak falešně pozitivní a negativní nálezy. To dopomáhá správné diagnostice a šetří nejenom čas pacientů a lékařů, ale i finance zdravotnímu systému.

Možnost jednoduché implementace

AI se běžně implementuje do již existujících systémů v nemocnicích.

Spolupráce

Jsme otevřeni spolupráci s lékaři, nemocnicemi i zdravotním systémem. Naším cílem je přinést do zdravotnictví tolik potřebnou práci s daty. Zajímá vás zavedení umělé inteligence do zdravotnictví? Kontaktujte nás.

Chci vědět více
ocenění