AI pomáhá

Pacientům

Kratší doba strávená čekáním na vyšetření. Brzké uzdravení. Jednotná kvalita poskytnuté péče, ať jste ve velké nebo malé nemocnici, v hlavním městě, nebo na okraji republiky. Ne za 5, nebo za 10 let. Díky umělé inteligenci můžeme tuto vizi proměnit v realitu.

Pomocí umělé inteligence můžeme detekovat například rakovinu plic již v jejím samém počátku. V takovém případě je šance pacienta na přežití prvního roku více, než 87 %. Ve čtvrtém stadiu je pak méně, než 19 %.(1) Bez použití umělé inteligence v praxi je lékařova schopnost rozeznat z rentgenového snímku nálezy rakoviny plic v úvodních stadiích, kdy je nádor ještě velmi malých rozměrů, značně omezená, ve většině případů prakticky nemožná. (2)

Díky včasné a přesné detekci možných nálezů vás mohou lékaři začít léčit včas, a hlavně správně. Vy se tak můžete vrátit rychle zpět do plného pracovního nasazení, trávit čas s rodinou nebo se věnovat svým koníčkům.

Lékařům

Umělá inteligence je nástroj, stejně jako rentgen, nebo stetoskop. Díky ní budete moci stabilně podávat ty nejlepší výkony.

Pomocí vizuálních map vás upozorní na možné nálezy na snímku, a je pouze na vás, jestli je potvrdíte. Pomůže lépe zvládnout neustále se navyšující počet vyšetření, které lékař musí vyhodnotit. Díky přímé implementaci do systémů, které běžně užíváte, nemusíte otevírat žádný další program, nebo aplikaci.

Umělá inteligence zde není od toho, aby vás nahradila. Je to důvěryhodný partner, na kterého se můžete spolehnout. Lékař bude vždy ten, který určuje diagnózu.

Nemocnicím

Průchodnost oddělení na prvním místě

Pacienti čekající na vyšetření, složitá diagnóza, konzultace s dalšími lékaři. Nic neovlivňuje průchodnost nemocničních oddělení tak, jako rychlost jednotlivých vyšetření.

Umělá inteligence může snížit čas potřebný pro určení diagnózy ze snímku až o 10 %. Dodává lékaři nástroj pro prioritizaci pacientů i okamžitý druhý názor. Díky tomu se bude moci lékař soustředit na složitější případy.

Výsledek? Zkrácení doby čekání na konzultaci, a rychlejší odbavení čekajících pacientů.

Vaše nemocnice na světové úrovni

Počet radiologických vyšetření neustále roste, počet lékařů ale zůstává téměř stejný. Snímků bude se zaváděním preventivních screeningových programů přibývat. Umělá inteligence bude žádaným partnerem v každé nemocnici. Díky ní bude lékař schopen zvládnout počet vyšetření v dostatečné kvalitě. A to se odrazí i na kvalitě poskytované péče vaší nemocnice.

Zdravotnímu systému

Preventivní a personalizovaná péče je cílem českého zdravotnictví. Včasný záchyt nemocí pomáhá lékařům zachraňovat životy a systému šetřit finanční prostředky. Ty mohou být využity například pro v další modernizaci zdravotní péče.

Pokud se podaří nádor pacienta zachytit včas, má větší šanci na uzdravení. Léčba rakoviny v prvním stádiu je také několikanásobně levnější než její následná léčba v pozdních stádiích. Pozdě započatá léčba může ekonomicky aktivnímu člověku znemožnit vykonávat své povolaní na dlouhou dobu – dokud se plně neuzdraví, nebo nepřijde o život.

Zdravý člověk může být ekonomicky aktivním po většinu svého života. Aby tomu tak bylo potřebujeme včasnou a správnou diagnostiku pacientů, a především se zaměřit na prevenci jejich zdraví. Vzhledem ke stárnoucí populaci se ale počet ekonomicky aktivních lidí neustále snižuje. To má za následky nejen menší odvody na zdravotní pojištění, ale také zvýšené náklady pro léčbu těch, kteří to potřebují.

Umělá inteligence může pomoci efektivně bojovat s těmito problémy. Prodlužuje morální životnost zařízení, a není třeba hned nakupovat nová, aby se zvýšila kvalita péče. Především ale zvyšuje šanci lékařů na včasné a správné diagnostikování pacienta, a dopomáhá mu stát se opět ekonomicky aktivním členem společnosti. To samo o sobě snižuje náklady spojené s léčbou.